Pradžia » Taisyklės

Taisyklės

 • Dalyvauti gali visi pilnamečiai. Jei šeimininkai sutinka, galima dalyvauti su vaikais.
 • Amžiaus apribojimų po pilnametystės nėra.
 • WWOOF programoje nėra piniginio atsiskaitymo ar darbo santykių, kuriuos reguliuoja valstybinės institucijos.
 • Ūkininkai nemoka piniginio atlygio, o mainų programos dalyviai negali jo reikalauti.
 • Tai svečiavimasis, kurio metu mokomasi ekologinio ūkininkavimo.
 • Ūkininkai aprūpina svečius tinkamu gyvenamuoju plotu ir maistu.
 • Transportu ir sveikatos draudimu turi pasirūpinti patys dalyviai.
 • Svečiai turi tinkamai elgtis svetingumą suteikusiame ūkyje, gerbdami šeimininkus ir tos šalies papročius.
 • Santykiai tarp šeimininko ir svečio grindžiami abipusiu pasitikėjimu.
 • Svečiavimosi trukmė aptariama su ūkininku dar prieš važiuojant į ūkį.
 • WWOOF atsiriboja nuo bandymų pridengti šia programa nelegalų darbą.
 • WWOOF nėra darbo mainų programa.
 • Taip pat tai nėra socialinis tinklas nemokamam apgyvendinimui, vaikų priežiūrai ar kaimo turizmas.